Missie
Missie

Missie

Wij helpen woondromen realiseren vanuit de idee dat we groeien naar een samenleving met zorg en liefde voor elkaar. We nemen hierin eigenzinnig initiatief, gelijk Diogenes.

De filosoof Diogenes was tijdens zijn leven een excentrieke figuur die maar al te graag aanstoot gaf. Hij was een unieke vertegenwoordiger van de ‘tegencultuur’ in het oude Griekenland en haalde schaamteloos uit naar iedereen, van koningen tot simpele slaven. Hij woonde in Athene en in Korinthe, met af en toe een uitstapje naar Spanje, al was hij eigenlijk een man zonder thuis, zoals veel Grieken in die tijd. In feite was hij de eerste staatloze die zichzelf trots uitriep tot ‘wereldburger’.

Æ

Aristoteles: Een samenleving die geen hoger doel nastreeft, houdt op te bestaan