DioDOG
Projecten & Initiatieven

Projecten & Initiatieven

Onze Aanpak

DioDOG initieert, ontwerpt en organiseert bouwprojecten en voert ze uit. Projecten voor gebiedsontwikkeling en woningbouw tot groter nut van de samenleving. Dus het liefst niet zomaar recht toe recht aan. We willen dromen, ambities en plannen concretiseren en draagkracht creëren in de omgeving. Ons werk zien we als een soort gilde, waar ieder de eigen kwaliteiten inbrengt en zo een aanvulling vormt op de ander. Ons team is daarom geduldig en vol vertrouwen omdat we geloven in timing en samenspel die leiden tot creatieve antwoorden en oplossingen. We hebben een breed netwerk van mensen en professionals. Je herkent ons aan onze open en proactieve houding.

1. De Wijze Werf- in de Reitdiepzone

Aan de westkant van de stad Groningen wordt volop gebouwd om tegemoet te komen aan de grote woningbehoefte. Er verrijzen grote woontorens aan het mooie Reitdiep, de waterader van de stad richting Garnwerd en Zoutkamp. De gemeente beschrijft in haar visie dat het een levendige wijk kan worden en dit plan voorziet hierin.

In het project De Wijze Werf behouden we de bedrijven en bouwen we er woningen boven voor vitale ouderen die hun wijsheid willen delen met jongeren die in leerbedrijven de kennis van scheepsbouw, en bierbrouwerij leren. Voor het braakliggende terrein naast het spoor aan het Reitdiep is een buurtinitiatief ontstaan. Het idee voor een watertaxi met bootjesverhuur en een koffietentje wordt omarmd. Erboven wonen senioren met hart voor jongeren. Een kleinschalig kunstzinnig gebouw te midden van veel groen vormt een mooi Gronings antwoord op de intensieve bebouwing aan de overkant van het spoor. De huurders van Kostverloren, het buurtje dat direct aan deze plek grenst, opteren eveneens voor veel groen. Het kan mooi hand in hand gaan.

2. Een waardig entree voor Roden

Onze stedenbouwkundige Harmen Postma schreef een inspirerende visie voor het perceel aan het Oosteinde. Een citaat: ‘Het oorspronkelijke Roden bestond, net als vele andere esdorpen, uit een verzameling boerderijen met de daarbij behorende schuren en schaapskooien. De open ruimten in het dorp werden gebruikt als verzamelplaats. Deze ruimten, aangeduid met de naam ‘brink’ lagen aanvankelijk aan de rand van het dorp. Aan de brink stond de agrarische bebouwing op redelijke afstanden van elkaar gegroepeerd. Vanouds liepen de wegen van buiten het dorp van de es, de groenlanden, de heide en het bos naar het centrum van de nederzetting toe. In onze ogen is zowel ruimtelijk als functioneel op deze plek een kwaliteitsverbetering mogelijk die recht doet aan de historische route naar Roden, aansluit op het woonlint en bijdraagt aan de sociale veiligheid van die route.  We denken aan een combinatie van wonen en werken, waarbij de maquette van een kapboerderij ons idee verbeeldt. Wij gaan graag in gesprek met de Gemeente Noordenveld.

3. Projectidee de Paradijsvogels

In het sociale leven van een levendige stad als Groningen, liggen belangrijke mogelijkheden voor ontwikkeling van mensen met divers gekleurde pluimage, voor vele paradijsvogels. Aan de Paradijsvogelstraat is een bedrijventerrein met een gebouw uit de vijftiger jaren. De bedrijven hebben hun plek gevonden in de stad en maken het daarmee tot een levendige stad. Het verdient een doorstart waarbij op het tweede maaiveld voldaan wordt aan woonbehoefte die past bij de buurt.

Community; iedereen is waardevol
Iedereen draagt bij aan wat er in de gemeenschap moet gebeuren of nodig is voor bloei en groei ervan, passend bij zijn of haar mogelijkheden. Je waardevol voelen, is iets voor een ander te kunnen betekenen. Het inrichten en onderhouden van een gezond sociaal leven is een anker voor deze community.

De Paradijsvogels is een community die aan wil sluiten bij verschillende initiatieven in de buurt. Het gaat om 33 duurzaam, organisch, gebouwde prikkelarme wooneenheden die gebouwd worden op het tweede maaiveld boven de bedrijven in de Paradijsvogelstraat. Het wordt een transparant ogend gebouw met torentjes en tussenruimten met luchtbruggen.

  • een derde voor bewoners met een lichte vorm van autisme (pgb)
  • een derde voor jong volwassenen met een bewuste leefwijze
  • een derde voor ouderen vanaf 55 jaar, eventueel met een beperkte zorgbehoefte

4. Project Metro-Ruim baan voor studenten

In het Oosten van de provincie Groningen is nog ruimte voor wonen. Het idee is om een metrolijn te realiseren waarlangs de stad Groningen ontsloten wordt langs alle dorpen tot aan Hoogezand Sappemeer en Veendam toe. Studenten studeren in het Forum en gaan aan het einde van de dag naar hun huisvesting in de Oostelijke dorpen waar het wonen nog betaalbaar is. Daar wordt kleinschalige huisvestingsprojecten gebouwd met gemeenschappelijke ruimten als bibliotheek/studeerruimten en keukenvoorziening.

5. Perron-132: Binnenstedelijk wonen

We zijn gehuisvest in het Torentje, zo wordt het 5 lagen hoge pand aan het gedempte Zuiderdiep 132 in Groningen, genoemd. Het is het enige gebouw dat zonder bouwvergunning is gebouwd.Vanuit het vertrouwen voor onze makelaar en ideevormer Wouter Hoogland werd een vergunning op het idee verleend. Het Torentje is organisch gebouwd volgens de ‘Bouwloods methode’, een middeleeuwse manier van bouwen, waarbij steenhouwers, beeldhouwers, metselaars, timmerlieden en glazeniers onder leiding van een meester-van-het-werk in gezamenlijkheid werkten. Het is een ambachtelijke aanpak, waarin de meewerkende opdrachtgevers tijdens dat bouwproces kunnen ingrijpen zodat ieder detail kan worden verfijnd. Door deze manier van bouwen ontstaat ‘kunst’.

In onze visie omarmen we gemeenschappelijkheid. Dat betekent ook dat we gemeenschappelijkheid van goederen aangaan. De idee is dat omwonenden als goede buren en met zorg en respect gebruik maken van de tuin die bij het Torentje hoort door het selectief gedogen.